Solicitare informaţii. Legislaţie.

Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Relaţii Publice.

Persoană de contact - Locotenent colonel Toni Ene.
Telefon - Fax - 0238715033.
Email - relatii.publice02470@forter.ro sau rel_pub_bz@yahoo.com.

Program de funcţionare:
luni, marţi, miercuri, vineri - între orele 08.00 şi 16.00;
joi - între orele 10.00 şi 18.00.

Formulare

  • Formular-tip pentru solicitarea de informaţie publică (în baza Legii 544/2001)

  • Modalităţi de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public.


  • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1)
  • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2)

2017 - Divizia 2 Infanterie "Getica" | Ultima actualizare: 14 martie 2017
Realizare site: Biroul Informatică
Administrare conţinut: Compartimentul Informare şi Relaţii Publice