Formulare tip

  • Formular-tip pentru solicitarea de informaţie publică (în baza Legii 544/2001)

  • Modalităţi de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public.


  • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1)
  • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2)

2017 - Divizia 2 Infanterie "Getica" | Ultima actualizare: 14 martie 2017
Realizare site: Biroul Informatică
Administrare conţinut: Compartimentul Informare şi Relaţii Publice